telechim.com

Обслужване на клиенти

На имейл адрес: telechim@telechim.com може да изпращате запитвания за:

          Оборудване

          Реактиви и химикали

          Консумативи

          Софтуери

          Сертификати за доставени продукти, които са били загубени или унищожени

          Сервизна поддръжка

          Обучения

          Всичко друго, свързано с лабораторната дейност