telechim.com

УСЛУГИ

          Проектиране на лаборатории

          Доставка на оборудване, химикали, реактиви, консумативи и софтуери

          Обучение по ISO 17025

          Разработване и внедряване на системи в съответствие с ISO 17025

          Сервизна поддръжка на доставеното оборудване

          Внедряване и валидиране на методи